یک سوال بپرسید

مشتق دوازدهم تجربی_ استاد دادبام

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۷_۱۲-۳۵-۴۸7