2-     چنانچه داوطلبان درخصوص اعلام نتايج اين دانشگاه سوالي داشته باشند لازم است موضوع را از طريق مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامي پيگيري نمايند.