پیشنهاد به دوستان

بسته کامل اقتصاد موسسه ونوس ( رشته انسانی)

این پکیچ توسط دکتر جعفری کارشده است شامل: 1- اقتصاد چیست 4 حلقه 2-درس تولید 3 حلقه 3-دولت و اقتصاد 4 حلقه 4-رشد و توسعه 4 حلقه 5-درس پول 6 حلقه
اقتصاد موسسه ونوس کنکور